Friday, April 20, 2007

EXOPOLİTİCS; İNSAN RUHUNUN GELECEĞE YOLCULUĞU

EXOPOLİTİCS; İNSAN RUHUNUN GELECEĞE YOLCULUĞU


Farah Yurdozu

EXOPOLİTİCS dünya insanının evrende var olan Uygarlıklarla olan iletişimine açılan yeni bir pencere. Extra Terrestrial ( Dünya Dışı ) ve Politics ( Politika ) sözcüklerinin birleşmesiyle ortaya çıkan kavram insanın evrendeki yerini ruhsallık ve bilim çerçevesinde sorguluyor.

UFOLOJİ artık sadece “Tanımlanamayan Uçan Cisimler” meselesi değil. Modern UFOLOJİ insan ırkının evrensel uygarlıklarla olan iletişimine önem veriyor. Aslında dünya dışından gelen fiziksel varlıklarla yakın temas her çağda mevcuttu. Ama 2000’li yıllar insanın ruhsal ve zihinsel kapasitesini evrene layık bir seviyeye getirmek zorunda olduğu bir süreç. Dünyanın ve insan ruhunun evrimi ile UFO kavramı arasında yakın bir bağ var. Kısacası dünya ruhsal evrimde ne kadar ileri giderse UFOloji de o kadar etkin hale geliyor. Yakın temaslar, UFO gözlemleri artıyor. Hatta belki evren kapıları, yani kozmik enerji noktaları açılıyor.

Bugün uluslararası alanda Exopolitics akımının öncülüğünü yapan iki isim var; Dr.Alfred L.Webre ve Dr.Michael Salla. Dr.Alfred L.Webre Exopolitics’in kurucusu olarak kabul edilse de o bu ünvanı ünlü fizikçi Nikola Tesla’ya bırakmaya kararlı. Nikola Teslanın Mars gezeninden gelen sinyalleri alan ilk bilim adamı olduğu görüşünde. Dr.Alfred L.Webre çok deneyimli bir hukukçu, öğretim üyesi ve futurist. 1977 yılında başkan Jimmy Carter yönetiminde “Uzaysal Varlıklarla İletişim” adı altında bir program başlattı. Yani 1970’lerde Amerikan Hükümeti uzaylılarla yakın temas konusunu başkanlık düzeyinde ciddi bir şekilde ele alıyordu.

Bu program sona erdikten sonra Stanford Araştırma Enistitüsü ( SRI ) yeni bir araştırma başlattı: Remote Viewing, ya da “uzağı görme”. Bizde “duru görü” şeklinde adlandırılan bu yöntem kontrollü bir medyumluk çalışması. Alfred L:Webre SRI’deki Remote Viewing uygulamalarının öncüsü oldu. Amaç çok iyi yetiştirilmiş medyumlar sayesinde başka gezegenlere astral seyyahat yapmak, var olan uygarlık ya da zihinlerden bilgi almaktı. Ülkemizde de çok iyi tanınan medyumlar İngo Swann ve Uri Geller bu prorgamın bir parçasıydılar. Duru görü konusunda laboratuar şartlarında yetiştirilen çok sayıda medyum Mars, Jüpiter gibi gezegenlerin yüzeyini, atmosfer şartlarını, bazı Uygarlıklardan geriye kalan yapıları ayrıntılarıyla anlattılar. Duru Görü 1990’lara kadar askeri ve savunma amaçlı da kullanılıyordu. Ama bizi asıl ilgilendiren yanı son derece ciddi bilimsel bir kuruluş olan Stanford Araştırma Enistitüsünün uzaysal uygarlıklarla temas kurma aşamasında medyumlara verdiği önem ve tabii bu projeye ayrılan büyük miktarlardaki bütçe.

Medyumsal uygulamaların dışında bugün Exopolitics akımının çok önemli bazı temel hedefleri daha var; mesela uzayın silahsızlandırılması ve güvenli bir ortam haline getirilmesi gibi. Aynı şekilde dünyada ve güneş sisteminde yer alan diğer gezegenlerde eşit yasa ve düzenlenlemelerin uygulanması. Kısasacı evrensel hukuk kurallarının eşit düzeyde yerine getirilmesi. UFO temasını bir askeri gizlilik ve savunma konusundan çıkartıp eğitim, sosyal ve ruhsal bilinç düzeyine getirmek, gibi.

Dr.Alfred L.Webre ile yaptığım bir söyleşide kendisine aklımı kurcalayan bazı soruları yönelttim;
Uzaylı ziyaretçilerin dünyada varlıklarını gizlemeden açıkça yaşadıkları bir gelecek düşünün. Kuşkusuz dünyalı ve uzaylılar arasında evlilikler de olacaktır. Ve belki de çoktan beri planlandığı gibi bu karma evliliklerden çocuklar doğacak. İşte o zaman güneş sisteminin her yerinde geçerli hukuk kurallarına ihtiyaç duyacağız. Bu evlilikler nerede ve nasıl geçerli sayılacak? Çocuklar yasal olarak dünyalı mı kabul edilecek? Yoksa artık çok daha evrensel bir kimlik kazanmamızın zamanı geliyor mu?

“Hybrid” yarı uzaylı yarı insan özelliği taşıyan çocukların varlığı epey zamandır biliniyor. Belki de gelecekte Hybrid çocuklar uzay gemilerinde ya da gizli yeraltı üslerde saklanmak zorunda kalmayacaklar. Ama tüm bunların günlük yaşamın bir parçası olması için insanın evrenselliğe yaklaşması gerekiyor.

Dr.Alfred L.Webre deneyimli bir araştırmacı olarak insan ırkının eğer isterse kendine hayal ettiği gibi bir gelecek tasarlayabileceğini iddia ediyor. Yani uzaysal ırklarla açık temas kurmayı ve UFOların sırrını çözmek istiyorsak bunu gerçekten yapabiliriz. Ama öncelikle dünyayı bir savaş gezegeni olmaktan çıkartıp uzaysal silahlardan kurtulmamız gerekecek. Ve süreci hızlandırmak bizim elimizde. Webre dünya insanının bir Uzay Çağı toplumu olması gerektiğini söylüyor.

Bir diğer araştırmacı Dr.Michael Salla ise aynı doğrultuda Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapılması görüşünde. Dr.Salla Dünya Dışı varlıklarla yapılacak temasların gizlilik ve korku içinde değil, açıkça, hükümetler seviyesinde ve diplomasi alanında olması gerektiğine inanıyor. Tamamen barışçı ve ruhsal amaçlara hizmet eden bir doğrultuda kurulan Exopolitics Enistitüsü yıllık konferanslar veriyor ve sürekli yayınlar yapıyor. Örneğin Haziran 2006’da düzenlenen konferansda pek çok katılımcı ortak bir deklarasyona imza attı.

Exopolitics Institute web sitesi için Türkçeye çevirdiğim deklarasyon şu maddeleri içeriyor; http://www.etworldpeace.com/Hawaii-Declaration-Tu.htm


Biz, 9-11 Haziran 2006 tarihlerinde Hawaii, Kailuna-Kona’da düzenlenen Dünyadışı Uygarlıklar & Dünya Barış Konferansına katılan / destek veren sahış ve kuruluşlar,

Dünyadışı Uygarlıklar ile kurulacak uyumlu ilişkiler ve dünya barışını destekleyen bir gurup yurttaşız,

Dünyadışı Uygarlıkların varlığını gösteren yoğun kanıtlara, kişiler ve hükümet yetkilileri ile kurdukları genel olarak barışçı iletişimleri dikkate alarak,

Dünyadışı Uygarlıklar tarafından sağlanan bilgelik, bilgi, kültür ve teknolojinin insanlıkla paylaşımının derin anlamından aldığımız ilhamla,

Bu uygarlıkların insanlığın gelişimini ve dünya insanlarının kendi aralarında süregelen barış arayışını uzun zamandır ilgi ile izlediklerini düşünüyoruz,

Ayrıca bu uygarlıkların açık temas ve barışçı işbirliği sağlanmasi için dünya çapında nükleer silahların yok edilmesini bir gereklilik olarak gördüğü hatırlanmalıdır,

Birleşmiş Milletler yetkililerini uluslararası uzayın barışçı keşiflerde kullanılması, atmosferik ve denizaltı nükleer denemelerinin, uydumuz Ay ve diğer gezegenlerde olası düşmanca uygulamaların yasaklanması konusunda kararlar almaya davet ediyoruz,

Gezegenimizi ziyaret eden Dünyadışı Uygarlıklar hakkında çok sayıda sivil vatandaş ve sivil kurulusların desteklediği girişimleri gözönüne alarak,

Bu deklarasyonun Dünyadışı ziyaretler konusunda benzer ya da ayrı görüşe sahip çevrelerde daha geniş çaplı, halka açık bir diyalog için başlangıç noktası olarak kullanılması amacındayız,

2006 yılında düzenlenen Dünyadışı Uygarlıklar ve Dünya Barış Konferansında konusmacılar, konferans yönetici ve katılımcıları ile oy birliği sonucunda şu kararlara vardık,

Dünyadışı Uygarlıklar ile Barışçı ilişkiler kurma esaslarına saygı çerçevesinde:

1. İnsanlığın Dünyadışı Uygarlıklarla Barış ve işbirliğine dayalı bir beraberliğe girme amacını doğruluyoruz.

2. Birleşmiş Milletlerin Barışa yönelik uzay çalışmalarını, BM, uluslararası kongreler ve ABD.Kongresinin uzayın silahlardan arındırılması ve uzayda silahların yasaklanması girişimlerini destekliyoruz,

3. Bireylerin her durumda Dünyadışı Uygarlıkların temsilcileri ile resmi olmayan diplomasiler dahilinde açık temas kurma hakkı olduğu görüşündeyiz,

4. Sivil toplumların Dünyadışı Uygarlıklar ile kabul edilebilir protokoller
( davranış standartları ) geliştirme ihtiyacını, bu protokollerin tüm insanlığın arzusunu temsil etmesi gerektiğini ve tüm ulusların barışa dayalı ilişkiler kurmak amacıyla birlik içinde çalışmalarının şart olduğunu beyan ediyoruz,

5. Dünyasal, kozmik ve yaşama dost teknolojilerin doğru yönde kullanılmaya teşviki ve bu teknolojilerin herkes tarafindan elde edilmesi için Dünyadışı Uygarlıklarla işbirliği yapılması görüşündeyiz.

Dünyanın ekolojik sağlığı ve biyolojik çesitliliğini dengelerken bu amaçta Dünyadışı Uygarlıkların da bize yardım etmeleri arzusundayız.


Ve bizi iyi niyetle ziyaret eden Dünyadışı Uygarlıklara yönelik hoşgeldin mesajımızı duyurmak istiyoruz.* * *

Gördüğünüz gibi Exopolitics akımı sadece dünya insanını değil dünya hükümetlerini de UFOlar konusunda bilinçli olmaya davet ediyor. Türkiyede medya UFOlar konusuna çok tarafsız yaklaşır. Ülkemizde ne zaman bir UFO gözlemi olsa ilgili haberleri ertesi gün gazetelerde ve TV haber bültenlerinde izlemek mümkündür. Ancak bizim dışımızdaki ülkelerde durum daha farklı. Son zamanlarda Fransa, Brezilya ve Meksika hava kuvvetleri UFO gözlemlerine biraz daha net ve ciddi yaklaşmaya başladı. Yine de pek çok ülkede UFO gördüğünü iddia eden bireyler alaya alınıyor ve toplumdan soyutlanmaya çalışıyor. Resmi organlar UFOların gerçekliğini kabul etmeyince de durum daha tehlikeli bir hal alıyor. UFO konusunu çıkar sağlamak için malzeme yapan sahtekarlar, öte yanda uzaylıların kendini lider, elçi, peygamber seçtiği iddiasıyla tarikat kuranlar her yerde var. Yani artık UFOlojinin amatör araştırma kulüpleri ve yarı felsefi yarı bilimkurgusal tarikatların olumsuz etkisinden temizlenmesi lazım. Exopolitics ruhsal, metafiziksel, hukuksal ve politik düzeylerde çalışmalar yaparak UFOlojinin evrimleşmesini de sağlıyor.
Şimdi Exopolitics dünya insanını kendi geleceğini şekillendirmeye davet ediyor. UFOların varlığının bir sır olmaktan çıktığı ve insanın evrensel kimliğini kazandığı, ruhsal değerlerin hakim olduğu bir geleceğe.

Dr.Alfred L.Webre’in yazıları ve web sayfası için:
http://www.exopolitics.com/
http://www.peaceinspace.net/

Dr.Michael Salla’nın yazıları ve websayfası için:
http://www.exopolitics.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home